Sieć 5G do przesyłania pól torsyjnych

Nierozerwalna nić łącząca sieć 5G z koronawirusem SARS CoV-2

 

Artykuł opisujący mechanizm molekularny w jaki promieniowanie nadajników mikrofalowych inicjuje zakaźność i zwiększa zjadliwość koronawirusów grupy SARS CoV   (7 maja 2020)

Związek pandemii koronowirusa SARS CoV-2 z siecią 5G (pdf)

Związek pandemii koronowirusa SARS CoV-2 z siecią 5G (doc)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa mającego znamiona ludobójstwa przez Ministra Zdrowia.  Decyzja  o podniesieniu norm promieniowania jest powiązana przyczynowo z ilością ofiar śmiertelnych pandemii COVID-19  (11 maja 2020)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (pdf)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (doc)

 

PAKIET DLA RZĄDU

 

Petycja do Ministra Zdrowia i Rządu wysłana na 15 adresów rządowych, oskarżająca Ministerstwo Zdrowia o współudział w przygotowywaniu zbrodni ludobójstwa 27 listopada 2019:

Petycja domagająca się zaniechania procedowania rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego (doc)

 

Załączniki pokazujące przewidywany co najmniej dwukrotny wzrost śmiertelności z powodu nowotworów oraz nieodwracalne zabójcze skażenie Ziemi, które pozostanie po wyłączeniu nadajników:

1.  Artykuł naukowy przytaczający rzetelne publikacje dotyczące epidemiologii nowotworów i obniżenia płodności, związanych z urządzeniami nadawczymi. Przedstawia też manipulacje wiedzą.           21 sierpnia 2019

Nowotwory bez winowajców (doc)

Nowotwory bez winowajców (pdf)

 

2.  Artykuł naukowy o skażeniu Ziemi na setki lat przez akumulację cząstek pola torsyjnego od nadajników telefonii komórkowej.  23 kwietnia 2019

Fantom cywilizacyjny (doc)

Fantom cywilizacyjny (pdf)

 

3.  Artykuł naukowy pokazujący trwałość fantomów cząstek pola torsyjnego zgromadzonych w gruncie. Przetrwają one wiele lat, nawet tysiące. Artykuł pokazuje też, że w okolicy trójmiasta odbyła się w starożytności wojna atomowa. Tym samym dołączamy do ukrywanych niechlubnych zdarzeń z historii świata. Niech się rząd uczy, że nasza historia nie zaczęła się od cudotwórcy Mieszka I.  25 listopada 2019

Fantom atomowy  (doc)

Fantom atomowy  (pdf)

 

4. Jaka jest definicja zbrodni ludobójstwa, kto jej podlega? Tak, autorzy procedowanego rozporządzenia jej podlegają:

Konwencja ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa 1948 (doc)

 

5. Artykuł pokazujący mechanizmy molekularne, na skutek których dwa niezależne czynniki, pozornie nieszkodliwe, prowadzą do tego, że w USA połowa populacji umiera na nowotwory. 1 września 2019

Mechanizmy powstawania nowotworów (doc)

Mechanizmy powstawania nowotworów (pdf)

KONIEC PAKIETU DLA RZĄDU

 

Artykuł o omijanych aspektach internetu rzeczy.                                                 21 sierpień 2019

Internet rzeczy (pdf)

 

Petycja do Prezydenta RP o zablokowanie megaustawy  5G                              15 lipiec 2019

Petycja do Prezydenta (pdf)

Petycja do Prezydenta (doc)

 

Firma Lockheed Martin ogłosiła informację o skonstruowaniu przetwornika pole torsyjne/prąd elektryczny i wykorzystaniu go jako naturalny GPS nie potrzebujący satelitów GPS, zrobiła to w sposób zakamuflowany, aby nie ujawniać,  że chodzi o pola torsyjne.                    8 maj 2019

Wielki skok technologiczny (doc)

 

Publikacja naukowa o błędach metodologicznych w badaniach wpływu urządzeń elektrycznych i elektronicznych na organizmy żywe       30 kwiecień 2019

Szkodliwość “pól elektromagnetycznych” (pdf)

 

Konferencja tylko dla profesorów na etacie, Sejm 26 kwiecień 2019

Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów (pdf)

 

Konferencja Kraków 28 luty 2019

5G – strategiczna sieć do przenoszenia pól torsyjnych (powerpoint)

5G – strategiczna sieć – tekst dla tłumaczy (word)

 

Procedowana jest ustawa UD172 wprowadzająca 100-krotnie wyższe normy promieniowania elektromagnetycznego, pod nazwą: Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi do projektu ustawy UD172 wskazujące na możliwość sprowadzenia zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i zdrowia polskich obywateli – (pdf)
26 grudzień 2018

 

Petycja do Premiera przeciwko podwyższeniu norm promieniowania elektromagnetycznego oraz przeciwko wprowadzeniu sieci internetowej 5G                                                               12 grudzień 2018

Petycja do Premiera (doc)

Petycja do Premiera (pdf)