Przestarzałe paradygmaty

Leciwe paradygmaty wprowadzone przez Diraca, Heisenberga, Bohra i Einsteina zablokowały rozwój fizyki na 100 lat. W tym dziale będę się starała pokazywać te błędne paradygmanty i możliwość wyjścia z impasu. Oczywiście każdemu badaczowi dany jest tylko ograniczony obszar, w którym coś może odkryć lub zmienić.

Oddziaływania van der Waalsa – praca pokazująca, na podstawie obrazów mikroskopii tunelowej, udział pól torsyjnych w tych podstawowych biologicznie siłach, decydujących o oddziaływaniu receptor-cząsteczka sygnałowa i dających zrozumienie, dlaczego cząstka pola torsyjnego niosąca informację o cząsteczce sygnałowej jest w stanie oszukać receptor, a to jest podstawą homeopatii.

Oddziaływania van der Waalsa (doc)

Oddziaływania van der Waalsa (pdf)

 

Pole torsyjne w optyce – praca pokazująca podobieństwo właściwości optycznych fotonów i cząstek pola torsyjnego, z czego wynika, że w optyce, posiadającej wiele nie wyjaśnionych dobrze zjawisk, to pole torsyjne decyduje o własnościach optycznych a nie wirtualne dipole elektryczne

Pole torsyjne w optyce (doc)

Pole torsyjne w optyce (pdf)