Rząd przyspiesza depopulację

Zawiadomienie o próbie dokonania przestępstwa legalizacji dokonywania zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich

Już nie firmy telekomunikacyjne ze swoim 5G, czy kartel farmaceutyczny, ale “nasz” rząd bierze się ostro za depopulację wrogiego narodu polskiego. Aktualnie procedowana jest ustawa o ochronie ludności oraz klęski żywiołowej UD 432, która wprowadza w ogłoszonym na polecenie rządu stanie klęski żywiołowej,  przymus  poddania się nieokreślonym zabiegom medycznym pod karą więzienia  i możliwość utraty nieruchomości bez odszkodowania. Poniżej znajduje się moje oskarżenie  osób odpowiedzialnych za procedowaną ustawę, wysłany za potwierdzeniem odbioru na dziesięć adresów rządowych.

1 października 2022

Zawiadomienie o próbie dokonania przestępstwa legalizacji zbrodni ludobójstwa (doc)

Zawiadomienie o próbie dokonania przestepstwa legalizacji zbrodni ludobójstwa (pdf)

Informacja o oskarżeniu rządu o próbę legalizacji ludobójstwa, z inicjatywy dr Piotra Beina https://piotrbein.net/ , została opublikowana na angielskim portalu prasowym The Expose.

Odpowiedź Prokuratury Krajowej

Odpowiedź odmawiająca wszczęcia śledztwa, nie wkraczająca w merytorykę i kłamliwie przemilczająca podaną informację o grafenie w zastrzykach. Ale jak będzie sprawa bardziej zaawansowana to mogą rozpatrzyć.

21 pażdziernika 2022

Odpowiedź ta w swej wymowie podobna jest do reakcji Madeleine Albright, ambasadora Stanów Zjednoczonych przy ONZ. Na postulat aby zareagować na masowe morderstwa ludności na terenie byłej Jugosławii wypowiedziała się mniej więcej tak: A macie dziesięć tysięcy trupów?

To nic, że według artykułu III ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948r, oprócz ludobójstwa karze podlegają:

b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,

c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,

d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,

e) współudział w ludobójstwie

Odpowiedź prokuratury: PK WSiW_20221025_100302 (pdf)