Publikacje Публикации

Publikacje (wydane lub oczekujące na wydanie) PL

Spektroskopia pól torsyjnych  – w skróconej formie publikacja została opublikowana w czasopiśmie:  Журнал Формирующихся Направлений Науки (2018) номер 19-20 том 6, стр. 10-18.

Jaką informację jest w stanie przenieść cząstka pola torsyjnego? 

Cząstki pola torsyjnego w pamięci asocjacyjnej człowieka

 

Podstawy filozoficzne badań naukowych w dobie kryzysu nauki

Публикации (выпущенный или отложенный выпуск) RU

Спектроскопия частиц торсионного поля – RU – в сокращенном варианте, опубликована в  Журнале Формирующихся Направлений Науки (2018) номер 19-20 том 6, стр. 10-18.

Какую информацию способна перенести частица торсионного поля? – RU

Частицы торсионного поля в ассоциативной памяти человека – RU